Projecten

Samen Gamen, Samen Spelen

Voor kinderen met autisme en hun brussen

Kinderen met autisme zijn erg verschillend van hun broers en zussen zonder autisme. Binnen dit project willen we wederzijds begrip creëren. We willen de kinderen laten zien dat ze verschillend zijn, omdat hun hersenen anders werken.

Vaak denken brussen dat hun broer of zus niet met hen wil spelen, geen contact met hen maakt of boos wordt op hen, omdat deze de brusse niet leuk vindt. Door de kinderen te laten zien dat het verschil in de hersenen zit, willen wij hen handvatten geven om elkaar beter te begrijpen. Door het verschil te laten zien kun je bouwen naar een verbinding.

Daarnaast willen wij de kinderen leren om samen te spelen. Samen spelen bestaat uit verschillende dingen: zelf spelen zonder je met de ander te bemoeien, spelen met de ander zonder te helpen of juist wel te helpen, spelen tegen elkaar (winnen/verliezen) en samen te werken. Wij zetten trajecten op in het Fun-IE-Fit game-,sport- en gezondheidscentrum in Almelo op. In deze trajecten begeleiden wij de kinderen bij het oefenen van deze verschillende vormen van samen spelen. Uiteindelijk willen we bereiken dat kinderen met autisme en hun brussen elkaar begrijpen en samen kunnen spelen zonder dat er (onnodig) ruzie ontstaat. Wij willen beiden de handvatten geven om het leuker met elkaar te hebben. Deze handvatten kunnen kinderen met autisme straks ook inzetten in hun interacties met andere kinderen. Ook brussen zullen beter in staat zijn om hun broertjes of zusjes met autisme hierbij te helpen.

Ook voor de ouders worden bijeenkomsten georganiseerd gedurende het traject zodat ouders ook de ‘taal’ leren spreken die hun kinderen spreken. Daarnaast zullen wij de bijeenkomst gebruiken om ouders de tools te geven om hun kinderen verder te begeleiden nadat een traject is afgerond.

In totaal voeren wij 6 trajecten uit. Het eerste traject start op 8 mei. In de zomervakantie en de kerstvakantie voeren wij bewust geen trajecten uit, omdat dit erg spannende tijden zijn. Binnen elk traject kunnen 4 kinderen met autisme en hun broer/zus mee doen. Leeftijdsgroep voor dit project is 7-12 jaar. Binnenkort kunt u meer informatie vinden op de website van SIZ Twente. Heeft u vragen dan kunt u contact met ons opnemen via ellen@deklup.nl of 06-12960389 of info@siztwente.nl of 085-7731720.

Dit project voeren wij samen met Steunpunt Mantelzorg uit.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het NSGK , het VSBfonds  en het Roggekamp Peitsch Fonds .

 

Talent Assistent Vrijwilliger

Een gloednieuw flexibel dagprogramma van De Klup Twente:

De maatschappij verandert en ook zorg & welzijn maakt een gigantische omwenteling door. TAV is één van de antwoorden op het dagbestedingsvraagstuk, het meedoen van zoveel mogelijk mensen in de samenleving. Leer meer…

 

Regiocoach Aangepast Sporten

Twente Actief + Salland Actief + IJsselland Actief = Iedereen Actief

Sporten is fijn om te doen. Ook als je een beperking hebt. Het is gezond, het is leuk, je leert er andere mensen kennen en het vergroot je eigenwaarde. Lees meer…

       logo sportcarrousel (002).aangepast

Stichting de Klup Twente + 12 sportverenigingen

In november 2015 is na een succesvolle aanvraag voor Sportimpuls het project ‘Kies je Aangepaste Sport in de regio Almelo’ van start gegaan. Dit komt tot uitvoering door 12 sportverenigingen die middels een aanhanger met allerlei sportmaterialen (de Sportcarrousel), de sport clinics en kennismakingslessen op locatie geven.

Mensen met een beperking ervaren verschillende drempels om actief in beweging te komen. Dat is jammer, want juist voor deze mensen is sportdeelname belangrijk. Stichting de Klup Twente zet zich al jaren in voor (sport)participatie onder mensen met een beperking in Almelo en omliggende gemeenten. Met dit project willen we op een 5-tal locaties laagdrempelig sportaanbod introduceren bij de doelgroep. we nemen zoveel mogelijk drempels voor ze weg door ze eerst in hun eigen omgeving met het aanbod in aanraking te brengen. Vervolgens laten we ze middels instuifdagen en proefabonnementen met de vereniging kennis maken. Zo stromen de deelnemers op een natuurlijke manier de vereniging in.

Het project loopt nog t/m november 2017 waarna er gekeken wordt naar de borging van de Sportcarrousel. Een van de initiatieven is naar alle waarschijnlijkheid de SportJam waar de carrousel ingezet gaat worden om kinderen kennis te laten maken met het sportaanbod in de regio Almelo.

voor informatie: ellen@deklup.nl

 

De Klup bedankt

chainwise zwierink wgp roggekamp sportcarrousel