Buiten Schoolse Opvang

De Buiten Schoolse Opvang van Stichting de Klup Twente is bedoeld voor kinderen met een autistische of andere beperking.

Wanneer uw kind niet naar een gewone buiten schoolse opvang kan omdat die teveel prikkels bevat, of omdat de groepen te groot zijn, of omdat er onvoldoende kennis is van de specifieke begeleidingsvraag van uw kind, dan kan uw kind terecht bij de Buiten Schoolse Opvang van Stichting de Klup Twente.

Wij vangen de kinderen op in kleine groepjes van maximaal 5 kinderen, met naast professionele begeleiding ook nog vrijwilligers en stagiaires, zodat we uw kind optimale aandacht kunnen geven. We maken samen met ieder kind een eigen planning van de middag, op de manier die we met u afspreken en die het beste is voor uw kind.

Waar mogelijk proberen we het samen spelen te stimuleren. Soms zijn er echter momenten waarop dat even niet lukt; dan kunnen we uw kind even apart aandacht geven.

Financiering:

De BSO is een vorm van zorg. U hebt daarvoor een indicatie nodig vanuit de gemeente.

De BSO kan worden gefinancierd vanuit een PGB of vanuit Zorg in Natura. Voor de Zorg in Natura werken wij samen met ’s Heeren Loo. Uw kind wordt dan bij ’s Heeren Loo aangemeld en ingeschreven.

Uw kind van maandag t/m vrijdag, en 1 per maand op zaterdag de gehele dag  terecht bij onze BSO. Bij voldoende belangstelling kan de  zaterdag  van 1 keer in de maand open groeien naar elke zaterdag open  van 09.00 – 16.00 uur. In 10 van de 12 weken schoolvakanties ( alleen de middelste 2 weken van de zomervakantie zijn wij gesloten) zijn wij geopend eveneens van 09.00 tot 16.00 uur.

Locaties en speelmogelijkheden:

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag  vindt de BSO plaats in het Meester Siebelinkhuis aan Berlagelaan 2 te Almelo. Op deze locatie zijn er veel mogelijkheden: creatief, spel, koken, fun-ie-fit, buiten spelen etc. Op de woensdagmiddag maken wij gebruik van het nabij gelegen scouting gebouw aan de oude Wierdenseweg te Almelo. Daar is een grote, prikkelarme buitenspeelruimte en de kinderboerderij is vlakbij. Maar ook daar kunnen creatieve, spel en kookactiviteiten worden gedaan.

Vervoer:

Wij kunnen uw kind laten ophalen uit school en desgewenst ook thuisbrengen. Daarvoor is een aparte indicatie nodig, naast de BSO indicatie voor de zorg. De indicatie voor vervoer van school naar de BSO wordt meestal gelijktijdig met de zorgindicatie verstrekt. Een indicatie voor vervoer van de BSO naar huis wordt minder verstrekt.

Inlichtingen:

Wilt u meer informatie, of wilt u graag een keer langskomen om zelf een indruk van de BSO te krijgen? Dat kan. U kunt daarvoor contact opnemen met Marja Scheper, coördinator van de Buiten Schoolse Opvang. E-mail: marja@deklup.nl. Tel . 06 5117 1964

De Klup bedankt

chainwise zwierink wgp roggekamp sportcarrousel