Jaarverslag 2017

Zonder de inspanning van veel vrijwilligers en bedrijven kan de Klup Twente haar activiteiten voor mensen met een beperking niet uitvoeren. Jaarlijks ontvangen we daarvoor financiële steun van gemeenten en fondsen. De Klup Twente is van en voor iedereen! Nieuwsgierig naar wat we met zijn allen in 2016 hebben bereikt? Lees de resultaten, lees ook wat we erg zorgwekkend vinden en lees waarom en met wie we samenwerken.

Dank je wel vrijwilligers, bedrijven, zorg- welzijnsorganisatie en scholen die met ons meewerkten en meedachten. En dank je wel fondsen en gemeenten. Jaarverslag 2017 defintitief

De Klup bedankt

chainwise zwierink wgp roggekamp sportcarrousel