Bezuiniginging Twenterand

Tekst spreekrecht Jan Anema gemeente Twenterand n.a.v. voorgenomen bezuiniging .

Geacht college, geachte gemeenteraad,

Dik 46 jaar geleden is de Klup Twente begonnen als burgerinitiatief en nog steeds zetten bijna zo’n 500 burgers jaarlijks zich in voor mensen met een beperking. Deze actieve burgers worden ondersteund door een kleine groep professionals, ongeveer 6 fte. Je zou de stichting kunnen omschrijven als een uit de hand gelopen burgerinitiatief.

46 Jaar lang hebben we gekozen om activiteiten voor mensen met een beperking te regelen vanuit het principe regionaal wat moet, lokaal wat kan. Immers, we willen mensen met een beperking ook een keuze bieden. Niet iedere kleine gemeente kan bijvoorbeeld vakantiedagopvang, zwemles, computerles of kookles aanbieden.

46 Jaar lang hebben we daardoor mensen met een beperking een kans gegeven om ook hun vrijetijd te beleven en zich te ontwikkelen. Vrijetijd zoals u en ik die wil beleven.

46 Jaar lang zijn vrijwilligers uit Twenterand actief om dit vorm en inhoud te geven. En zijn ook burgers actief uit andere plaatsen voor kwetsbare burgers uit Twenterand. In die 46 jaar zijn vriendschappen ontstaan, zijn mensen minder eenzaam geworden, zijn deze mensen mee gaan doen, een beetje gezonder en gelukkiger geworden.

Volgen de motivatiebrief structurele bezuiniging van de gemeente Twenterand bieden we ontspanningsactiviteiten aan. Een sauna-achtige term die niet meer van deze tijd is. We snappen ook niet dat die zomaar weer opduikt! Ik adviseer u eens te googelen op ontspanningsactiviteiten in Twenterand en ik garandeer u dat we er niet bij staan. Ik verwijs u liever naar onze statutaire doelstellingen en onze website.

Vriendenkringen realiseren, oefenen van sociale vaardigheden, leren omgaan met geld, een computer, ontlasten van ouders komt meer in de buurt van wat we doen. Uiteraard zijn het recreatieve activiteiten, maar bij al onze activiteiten gaat het om het actief meedoen, om het aanpreken van je talent en is de uitvoering in handen van vrijwilligers. Het vergoot daarbij ook nog eens de samenredzaamheid! Niet preventief of ondersteunend genoeg? Wat dan wel?

Vrijetijd geen prioriteit? Is het niet door de sport of het bewegen dat we vitaler worden en anderen ontmoeten? Veel onderzoek heeft aangetoond dat gehandicapten in verhouding beduidend minder doen aan sport en dat dit weer leidt tot o.a. veel overgewicht. Niets voor niets heeft minister Schippers geld toegezegd om mensen met een beperking aan het bewegen te krijgen. Met onze regionale sportcoach aangepast sporten voeren we dit ook uit. De voorgenomen bezuiniging trekt ook de stekker uit deze o.a. deze preventieve activiteiten!

Is het ook niet zo dat mensen met een verstandelijke beperking inmiddels heel veel vrijetijd hebben. Ik verwijs u maar even naar de problemen die er zijn om deze groep aan een baan te helpen en de stijgende aantallen die vrijstelling van onderwijs krijgen. Ik verwijs u ook maar even naar problemen die er zijn met jongeren met een lichte verstandelijke beperking, juist omdat ze te weinig vrijetijdsbesteding hebben. In een tijd waarin de zorg en het onderwijs voor deze groep is uitgekleed, gaan we nu hier ook de vrijetijd voor hun en het bijbehorende vrijwilligerswerk uitkleden?

In de mondelinge toelichting die we hebben gekregen is gesteld, dat verenigingen in Twenterand de activiteiten (ca . 40) wel per 1 januari kunnen overnemen? Is dit onderzocht? Vreemd, wij ondersteunen en stimuleren juist verenigingen om gehandicapten op te nemen, zoals bij 2 voetbalverenigingen hier. We zijn ook het vangnet voor de sporters met een beperking als het even bij de vereniging niet meer lukt. We hebben daarnaast zelfs plannen aangeleverd om mensen met een verstandelijke beperking als assistent vrijwilliger binnen verenigingen te ondersteunen!

Verder is het de vraag of er ook onderzocht is wat de gevolgen zijn voor het vrijwilligerswerk t.b.v. deze kwetsbare burgers. Juist in deze transformatietijd moeten we vrijwilligers koesteren, omdat een vrijwilligershuis of infrastructuur als de onze er voor kan zorgen dat er een vangnet is in de vorm van tijdsbesteding of als vorm van recreatieve dagbesteding. Maar ook als participatie activiteit en zinvol vrijwilligerswerk. Bezuinigen hierop is de vrijwilligers wegjagen, is burgers demotiveren! Hoezo is vrijwilligerswerk dan niet preventief en dus geen prioriteit?

Weet wat je doet stelt de gemeente met de Doelenbomen van Twenterand. We vragen het ons ernstig af of dat echt het geval is. De appels van de doelenboom zijn namelijk wel erg zuur voor de vele betrokken vrijwilligers en voor 70 gehandicapten uit uw gemeente! Wij vragen u daarom nogmaals dringend niet te korten op voorliggende voorzieningen als de Klup Twente. Steun ons niet alleen omdat we inhoud geven aan actief burgerschap, aan de zelfredzaamheid en aan de participatie van een zeer kwetsbare groep. Maar steun ons ook uit eigen financieel belang, omdat ons aanbod voorkomt, dat de gemeente Twenterand straks nog meer geld kwijt is aan veel duurdere maatwerkvoorzieningen. Als dat ook geen prioriteit is? Ik hoop dat u nu in ieder geval weet wat u niet moet doen!

Tot slot geef ik u graag ons participatiemagazine SCHIK mee. We laten graag zien hoe burgers en bedrijven zich inzetten voor de doelgroep. Dat maakt iedereen trots en gewaardeerd! Het maakt vooral duidelijk dat de Klup Twente meer is dan een optelsom van activiteiten. Het tijdschrift wordt volledig gefinancierd door onze maatschappelijk betrokken bedrijven. Ik wens u veel leesplezier!

Ik dank u voor uw aandacht!

De Klup bedankt

chainwise zwierink wgp roggekamp sportcarrousel